Radyasyon Onkologları için Teranostik Nükleer Onkoloji Kursu*Radyasyon Onkologları için Teranostik Nükleer Onkoloji Kursu
Kurs Koordinatörleri: Esra Kaytan Sağlam, Meltem Çağlar Tuncalı
13:00-13:15 Açılış
13:15-14:00 Teranostik Nükleer Tıp Uygulamalarına Genel Bakış
13:15-13:30 Güncel radyofarmasötikler ve tümör biyolojisi
Onur Demirkol
13:30-13:45 PET’de kullanılan yeni kantitatif parametreler ve klinik önemi
Nuri Arslan
13:45-14:00 Radyoterapi planlamasında PET uygulamalarındaki gelişmeler, teknik yönler
Okan Falay
14:00-14:15 Kahve Arası
14:15-16:10 Akciğer Kanserlerinde Fonksiyonel Görüntüleme
14:15-14:30 Radyasyon Onkolojisinde PET/BT’nin rolu; Bir radyasyon onkoloğunun Nükleer Tıp uzmanından beklentileri
Berrin Pehlivan
14:30-14:45 Akciğer kanseri görüntülemesinde intratümöral heterojenite. BT Radiomics, FDG-PET
Murat Tuncel
14:45-15:00 Primer tedavi kararında FDG PET-BT neyi değiştiriyor?
Okan Falay
15:00-15:15 PET/BT eşliğinde radyoterapi planlama-adaptif radyoterapi
Vildan Kaya
15:15-15:30 Radyasyon tedavi planlaması için hipoksi görüntüleme işaretleyicileri ve uygulamaları
Murat Tuncel
15:30-15:45 Primer veya metastatik akciğer kanserlerinde SBRT uygulamalarında FDG-PET/BT’in yeri
Nuri Arslan
15:45-16:00 Kemoradyoterapi cevabını değerlendirmede FDG-PET
Meltem Çağlar Tuncalı
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Kahve Arası
16:30-17:50 Prostat Kanserlerinde Fonksiyonel Görüntüleme
16:30-16:50 Evreleme ve nüks hastalık saptamada Ga-68 PSMA PET/BT neleri değiştirdi
Murat Tuncel
16:50-17:10 Oligometastatik hastalık tedavi ve takibinde PET/BT’nin yeri (Vaka sunumları ile)
Meltem Çağlar Tuncalı
17:10-17:30 Lu-177 PSMA tedavisi; Endikasyonlar, zamanlama ve alternatif yeni PSMA bazlı tedaviler
Onur Demirkol
17:30-17:50 Ra-223 diklorid tedavisi. Endikasyonlar, zamanlama
Nuri Arslan
17:50-18:00 Ara
18:00-18:45 İnteraktif olgu tartışmaları
18:45-19:00 KATILIM BELGELERİNİN dağıtımı
* Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği ile birlikte düzenlenmiştir.