Planlamadaki Değil, Poliklinikteki HASTAM


Planlamadaki Değil, Poliklinikteki HASTAM
Kurs Koordinatörleri: Zeynep Özsaran, Fazilet Öner Dinçbaş
I.Bölüm Radyoterapi Sırasında Karşılaşılan Problemler – Çözüm Önerileri
 13:35-13:50 Mukozit-disfaji ve ösefajitlerde pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Ayşe Hiçsönmez
 13:50-14:05 Başboyun-Toraks bölgesi RT’sinde beslenme ile ilgili pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Meltem Nalça Andreiu
 14:05-14:20 Batın-Pelvik bölge RT’sinde beslenme ile ilgili pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Birsen Yücel
 14:20-14:35 Akut diare ve sistitlerde pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Hakan Bakkal
 14:35-14:50 Radyasyon pnomonisi hasta yönetimi, pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Bora Uysal
 14:50-15:05 Radyodermitlerde pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Çağdaş Yavaş
 15:05-15:20 Kahve Arası
 15:20-15:35 Bypass-kalp pili varlığında toraks RT’si
Evrim Metcalfe
 15:35-15:50 Fertilite koruyucu önlemler – Çözüm önerileri
Gamze Aksu
 15:50-16:05 Eşzamanlı haftalık cisplatin alan olgularda hasta yönetimi, pratik yaklaşım – Reçete önerileri
Merdan Fayda
 16:05-16:20 Eşzamanlı haftalık temozolamid alan olgularda hasta yönetimi, pratik yaklaşım – Reçete önerileri
Züleyha Akgün
 16:20-16:35 Antiödem tedavisi ve antiepileptik (kord basısı, beyin met, beyin tm) kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
Mihriban Erdoğan
II.Bölüm Radyoterapi Sonrasında Karşılaşılan Problemler – Çözüm Önerileri
 16:50-17:05 Kronik Rektit-Proktit-Sistitlerde pratik yaklaşım – Reçete önerileri
Süreyya Saruhan
 17:05-17:20 Stres fraktürü – Çözüm önerileri
Zerrin Özgen
 17:20-17:35 Cinsel yaşam problemlerle ilgili – Çözüm önerileri
Binnaz Sarper
 17:35-17:50 Çocukluk çağı kanserlerinde kranial RT sonrası – Çözüm önerileri
Candan Demiröz Abakay