Kongre Düzenleme Kurulu


Kongre Başkanı
Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM

UROK 2018 Sekreteri
Dr. Hüseyin Cem ÖNAL

Üyeler
Dr. Melek Gamze AKSU DALMAZ
Dr. Fundagül ANDİÇ
Dr. Şükran ÇELİKARSLAN ŞENYÜREK
Dr. Funda ÇUKURÇAYIR
Dr. Mine GENÇ
Dr. Vildan KAYA
Dr. Aylin Fidan KORCUM
Dr. Ahmet KÜÇÜK
Dr. Selahattin MENTEŞ
Dr. Meltem NALÇA ANDRIEU
Dr. Ezgi OYMAK
Dr. Meltem SERİN
Dr. Erkan TOPKAN