Fotoğraf Yarışması


13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN ADI:
Fotoğraflarla Radyasyon Onkolojisinde 25. Yıl

2. YARIŞMA KONULARI:
Kategori 1: Serbest
Kategori 2: Radyasyon
Renkli veya siyah beyaz çekilmiş, dijital fotoğraflar kabul edilecektir.

3. YARIŞMANIN AMACI:
13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hekimlerin sanata katkılarını arttırmak ve fotoğraf sanatını desteklemektir. Yarışmanın ana hedefi iki yılda bir düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde bilimsel etkinlikler yanında sanata katkıda bulunan meslektaşlarımızın çalışmalarını katılımcılarla paylaşmaktır. Fotoğraf sanatı ile ilgilenen hekimlerin fotoğrafları yarışmanın seçici kurulu tarafından değerlendirilecek ve seçilen fotoğraflar kongre süresince sergilenecektir.

Seçilen fotoğraflar şu aşamalarda değerlendirilecektir. 
Fotoğraf Sergisi: Seçilen fotoğraflar 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde sergilenecektir.
İnternet Sitesi: TROD web sitesinde ayrı bir bölüm açılacak ve siteyi ziyaret edenler ile paylaşılacaktır.

4. KATILIM:
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri yarışmaya katılabilir. Katılım ücretsizdir. Adaylar en fazla dört (4) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.

5. FOTOĞRAF BOYUTLARI:
Yarışmaya yollanacak fotoğraflar yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi) jpeg formatında, dijital ortamda olmalıdır. Her katılımcı başvuru formunu eksiksiz dolduracak, bu form dijital ortamda tarandıktan sonra fotoğraflarla birlikte CD şeklinde dernek adresine yollanacaktır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi30.03.2018, Cuma
Seçici Kurul Değerlendirmesi31.03.2018, Cumartesi
Sonuç Bildirimi: 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi esnasında yapılacaktır.

7. DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sonuçlar seçici kurulun değerlendirmesi sonrasında www.urok2018.org adresinde duyurulacaktır. Dereceye giren fotoğraflar 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde ödül töreninde duyurulacaktır.

8. FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI:
Sergilenen tüm fotoğraflar TROD etkinliklerinin tanıtımı için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile internet sitesinde (www.trod.org.tr) fotoğraf sahibinin adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

9. YARIŞMA SEKRETARYASI:
Dr. Selahattin Menteş
GSM: 532 707 82 01
E-postaselahattinmentes@yahoo.com.tr, info@urok2018.org.

Fotoğraflar ve başvuru formu CD ile aşağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir.
Serenas Group
Adres: Hilal Mah. Cezayir Cad. No:13, 06550 Yıldız, Çankaya – ANKARA
Telefon: 0 312 440 50 11

Başvuru formu için tıklayınız