30 Nisan 2018, Pazartesi


PORTAKAL ÇİÇEĞİ PAMUK KOZASI DEFNE YAPRAĞI
08:20-10:00 Tümör Konseyi ve Sözel Bildiriler
Baş-Boyun Kanserleri
Moderatör: Enis Özyar
Tartışmacılar: Gülen Bülbül Doğusoy, Mazhar Çelikoyar, Coşkun Tecimer, Okan Falay, Tülay Ercan, Metin Barlan

-HPV (+) lokal ileri evre orofarinks kanseri
-Nazofarinks kanseri
-Hangi RT tekniğini kullanalım?
-3 Sözel Bildiri
Tümör Konseyi ve Sözel Bildiriler
Gastrointestinal Sistem Kanserleri
Moderatör: İlknur Bilkay Görken
Tartışmacılar: Funda Obuz, Mehtat Ünlü, ilhan Öztop, Selman Sökmen, Doğukan Akçay 

-Rektum kanseri
-Özefagus kanseri
Hangi RT tekniğini kullanalım?
-3 Sözel Bildiri
Tümör Konseyi ve Sözel Bildiriler
Yumuşak Doku/Benign/Cilt/Palyatif tümörler
Oturum Başkanı: Fulya Ağaoğlu
Tartışmacılar: Harzem Özger, Sevil Bavbek, Bilge Bilgiç, Murat Okutan

-Agresif fibromatozis
-Retroperitoneal sarkom
-3 Sözel Bildiri
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 UYDU SEMPOZYUMU
Pushing the Evidence Forward in TomoTherapy at Breast Radiotherapy
Konuşmacı: Maria Cristina Leonardi
11:00-11:30 UYDU SEMPOZYUMU
Prostate SBRT
Konuşmacı: Vincent Khoo
11:30-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
Evaluation of a novel radiosurgery software for treating benign lesions or multiple brain metastases simultaneously in a single fraction
Konuşmacı: Daphne Levin
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:40-13:30 TEKNOLOJİ SAVAŞLARI OTURUMU
13:30-14:30 PANEL: Baş-Boyun Radyoterapisinde Daha Az Yan Etki
Oturum Başkanı: Mustafa Esassolak

-Hedef hacimlerin küçültülmesi ve doz modifikasyonu
Mehmet Şen

-Planlamada nelere dikkat edelim?
Aydın Çakır

-Beslenme
Beste Melek Atasoy
PANEL: Hepatobilier Tümörlerde Güncel Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Ahmet Kizir, Bünyamin Kaplan

-Cerrahi
Orhan Bilge

-Sistemik tedaviler
İlhan Öztop

-Radyoterapi
Mahmut Özşahin
PANEL: Yumuşak Doku/Benign/Cilt/Palyatif tümörler
Oturum Başkanları: Şaban Çakır Gökçe, Vecdi Ertekin

-Melanomda radyoterapi cevabı
Naciye Işık

-Benign hastalıklarda radyoterapi etki mekanizması
Rasim Meral

-Metastatik hastalıkta ablasyon mu palyasyon mu?
Cem Uzal
14:30-15:30 UYDU SEMPOZYUMU
New frontiers in Radiosurgery and SBRT
Konuşmacı: Patrick Hanssens, Marie-Pierre Sunyach
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 PANEL:Radyoterapide Yan Etki Yönetimi
Oturum Başkanları: Lütfi Özkan, Meltem Serin

-Oral mukozit
Selçuk Demiral

-Radyasyon proktiti
Mert Saynak

-Kanser kaşeksisi
Bahar Baltalarlı
PANEL: Medikal Fizik Oturumu
Oturum Başkanları: Cüneyt Ulutin, Hatice Bilge Becerir

-Gelişen teknolojiler ve getirdikleri
Salih Gürdallı

-Adaptif radyoterapinin neresindeyiz?
Hilal Acar Demir
-Adaptif Radyoterapi
Nina Tuncel
-Proton tedavisi nekadar gerekli?
Bahar Dirican
KARŞIT GÖRÜŞ: Postoperatif Kavite Radyocerrahisinde Leptomeningeal Relaps
Oturum Başkanı: Ömer Uzel

-Önemlidir
Banu Atalar

-Değildir
Hale Başak Çağlar Özkök
17:00-18:00 Literatür Saati ve Sözel Bildiriler
Baş-Boyun Kanserleri
Musa Altun
-4 bildiri
Tartışmacı: Vuslat Çaloğlu
Literatür Saati ve Sözel Bildiriler
Gastrointestinal Sistem Kanserleri
Hilmi Alanyalı
-4 bildiri
Tartışmacı: Ömür Karakoyun Çelik
Literatür Saati ve Sözel Bildiriler
Yumuşak Doku/Benign/Cilt/Palyatif tümörler
Murat Gürkaynak
-4 bildiri
Tartışmacı: Mehmet Koç
18:00-19:00 DERNEK GENEL KURULU VE ÖDÜL TÖRENİ