27 Nisan 2018, Cuma


Planlamadaki Değil, Poliklinikteki HASTAM
Kurs Koordinatörleri: Zeynep Özsaran, Fazilet Öner Dinçbaş
I.Bölüm Radyoterapi Sırasında Karşılaşılan Problemler – Çözüm Önerileri
 13:35-13:50 Mukozit-disfaji ve ösefajitlerde pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Ayşe Hiçsönmez
 13:50-14:05 Başboyun-Toraks bölgesi RT’sinde beslenme ile ilgili pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Meltem Nalça Andreiu
 14:05-14:20 Batın-Pelvik bölge RT’sinde beslenme ile ilgili pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Birsen Yücel
 14:20-14:35 Akut diare ve sistitlerde pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Hakan Bakkal
 14:35-14:50 Radyasyon pnomonisi hasta yönetimi, pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Bora Uysal
 14:50-15:05 Radyodermitlerde pratik yaklaşımlar – Reçete önerileri
Çağdaş Yavaş
 15:05-15:20 Kahve Arası
 15:20-15:35 Bypass-kalp pili varlığında toraks RT’si
Evrim Metcalfe
 15:35-15:50 Fertilite koruyucu önlemler – Çözüm önerileri
Gamze Aksu
 15:50-16:05 Eşzamanlı haftalık cisplatin alan olgularda hasta yönetimi, pratik yaklaşım – Reçete önerileri
Merdan Fayda
 16:05-16:20 Eşzamanlı haftalık temozolamid alan olgularda hasta yönetimi, pratik yaklaşım – Reçete önerileri
Züleyha Akgün
 16:20-16:35 Antiödem tedavisi ve antiepileptik (kord basısı, beyin met, beyin tm) kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
Mihriban Erdoğan
II.Bölüm Radyoterapi Sonrasında Karşılaşılan Problemler – Çözüm Önerileri
 16:50-17:05 Kronik Rektit-Proktit-Sistitlerde pratik yaklaşım – Reçete önerileri
Süreyya Saruhan
 17:05-17:20 Stres fraktürü – Çözüm önerileri
Zerrin Özgen
 17:20-17:35 Cinsel yaşam problemlerle ilgili – Çözüm önerileri
Binnaz Sarper
 17:35-17:50 Çocukluk çağı kanserlerinde kranial RT sonrası – Çözüm önerileri
Candan Demiröz Abakay

 

*Radyasyon Onkologları için Teranostik Nükleer Onkoloji Kursu
Kurs Koordinatörleri: Esra Kaytan Sağlam, Meltem Çağlar Tuncalı
13:00-13:15 Açılış
13:15-14:00 Teranostik Nükleer Tıp Uygulamalarına Genel Bakış
13:15-13:30 Güncel radyofarmasötikler ve tümör biyolojisi
Onur Demirkol
13:30-13:45 PET’de kullanılan yeni kantitatif parametreler ve klinik önemi
Nuri Arslan
13:45-14:00 Radyoterapi planlamasında PET uygulamalarındaki gelişmeler, teknik yönler
Okan Falay
14:00-14:15 Kahve Arası
14:15-16:10 Akciğer Kanserlerinde Fonksiyonel Görüntüleme
14:15-14:30 Radyasyon Onkolojisinde PET/BT’nin rolu; Bir radyasyon onkoloğunun Nükleer Tıp uzmanından beklentileri
Berrin Pehlivan
14:30-14:45 Akciğer kanseri görüntülemesinde intratümöral heterojenite. BT Radiomics, FDG-PET
Murat Tuncel
14:45-15:00 Primer tedavi kararında FDG PET-BT neyi değiştiriyor?
Okan Falay
15:00-15:15 PET/BT eşliğinde radyoterapi planlama-adaptif radyoterapi
Vildan Kaya
15:15-15:30 Radyasyon tedavi planlaması için hipoksi görüntüleme işaretleyicileri ve uygulamaları
Murat Tuncel
15:30-15:45 Primer veya metastatik akciğer kanserlerinde SBRT uygulamalarında FDG-PET/BT’in yeri
Nuri Arslan
15:45-16:00 Kemoradyoterapi cevabını değerlendirmede FDG-PET
Meltem Çağlar Tuncalı
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Kahve Arası
16:30-17:50 Prostat Kanserlerinde Fonksiyonel Görüntüleme
16:30-16:50 Evreleme ve nüks hastalık saptamada Ga-68 PSMA PET/BT neleri değiştirdi
Murat Tuncel
16:50-17:10 Oligometastatik hastalık tedavi ve takibinde PET/BT’nin yeri (Vaka sunumları ile)
Meltem Çağlar Tuncalı
17:10-17:30 Lu-177 PSMA tedavisi; Endikasyonlar, zamanlama ve alternatif yeni PSMA bazlı tedaviler
Onur Demirkol
17:30-17:50 Ra-223 diklorid tedavisi. Endikasyonlar, zamanlama
Nuri Arslan
17:50-18:00 Ara
18:00-18:45 İnteraktif olgu tartışmaları
18:45-19:00 KATILIM BELGELERİNİN dağıtımı
* Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği ile birlikte düzenlenmiştir.